№3

Миряна Долу-горе

Новоиздадени фактури и Български институт по метрология

№2

Миряна Долу-горе

Годишна данъчна декларация и изчезнал онлайн магазин

№1

Миряна Долу-горе

Енерго-про и Първа инвестиционна банка