№1

Миряна Долу-горе

  • Получих съобщение от Енерго-про със следното заглавие: “Покана-предизвестие за преустановяване на електроснабдяването”. Щях да получа инфаркт. Оказа, че ако към точната дата за плащане на дадена част от смектата в системата им не е отразено плащането – автоматично се разпращат подобни съобщения. Когато се обадих да попитам, дълго ми се извиняваха, че сме го получили при все, че сме си платили надлежно сметката. Обясних им, че определено имат проблем с начина на изразяване.

  • От Първа инвестиционна банка ми се обадиха да ми предложат кредитна карта. Тъй като настоящата ми изтича – реших да се възползвам от предложението. Отне 10 минути по телефона и още 20 в банковия им клон след една седмица.