Едно бизнес начало

Едно бизнес начало…

Миряна Пенкилер

Едно бизнес начало може да бъде и лесно. Според мен важната и голяма стъпка би следвало да бъде самото решение за едно ново начало, а не толкова документалното му оформяне. Когато вече знаем с какво се захващаме, имаме различни варианти за това как да бъде оформена дейността на хартия. Нормално е водещите фактори да бъдат:

Финансов – колко ще струва сега и каква ще бъде издръжката дългосрочно;

Личен избор – дали да мога да работя на досегашната си работа, да съвместявам две различни неща;

Законова рамка – какво ми позволява действащото в страната законодателство.

В този ред на мисли, вариантите могат да бъдат няколко, като всеки един от тях има свое изражение на гореупоменатите фактори.

Информацията, която следва е обща и по-скоро текстът е с цел придобиване на обща представа и поставяне на начало на едно по-задълбочено проучване за най-удобен вариант. Във всеки един от случаите можем както да се справим сами (с нужната информационна подкрепа на Интернет и служителите на териториалните подразделения на НАП, Търговски регистър, Регистър Булстат, НОИ), така и с помощта на счетоводител, юрист или консултант по регистрация на фирми (или и тримата наведнъж). Страници в Интернет, като Pravatami.bg, могат да дадат конкретни насоки, директни препратки към формуляри и нормативни документи и стъпка по стъпка да ви преведат през целия процес.

 

Та, как можем да направим нещата официални:

Да си регистрираме фирма
Тогава ще бъдем търговец по силата на Търговския закон и ще можем да си изберем правна форма. Най-често срещани са ООД (дружествата с ограничена отговорност с двама и повече съдружници) или ЕООД (аналог на ООД, само че с един собственик). Друга популярна форма е ЕТ (едноличен търговец).
Да се регистрираме като упражняващи свободна професия
Възможностите ни са описани в § 1, т. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Свободни професии например са консултантите, медицински специалисти, преводачи, архитекти, инженери, дейци на културата, образованието, изкуството и науката и др.; както и всеки, който осъществява професионална дейност за своя сметка, не е регистриран като едноличен търговец и е самоосигуряващо се лице.
Да работим на граждански договор
В случаите, когато дейността предразполага към извършването на определен обем работа за даден срок и конкретен възложител, това може да е удачен вариант за осъществяване на дейността.

 

Също така началото на една дейност може да се съвместява с работата по друга. Когато не сме готови напълно да се откажем от настоящото си занятие, а все пак искаме да започнем и друго – всеки един от трите варианта изброени по-горе ни дава възможността да го направим. Важното при избора е да имаме ясна представа:

Какви документи са необходими да направим нещата официални и какво би се случило, ако в един момент искаме да прекратим дейността, и

Колко ще ни струва старта и в дългосрочен аспект дейността – месечни и годишни данъци и осигуровки, кои са признатите разходи, възможности за данъчни облекчения.

Може да изглежда сложно, дори объкващо на пръв поглед. Все пак с малко помощ от приятели и познати, както и някой, който вече е минал по този път и споделя личен опит – планът за действие се подрежда и прояснява!