За електронните услуги - Електронен подпис, Електронно банкиране, Електронно администриране

За електронните услуги – Електронен подпис

Миряна Пенкилер

Както вече бях споменала, в няколко поредни материала ще описвам различните улеснения, които можем да си подарим посредством електронни услуги. Това е вторият и той ще посветен на електронния подпис или по-точно кога би ни бил полезен, какво е важно при избора му, какви са възможностите ни.

 Какво прави електронния подпис

На първо място може да ни помогне да си общуваме с държавната и общинска администрация. Конкретно можем да подаваме данни към

  • НАП – декларации по ДДС, данни за начислени данъци и осигуровки, информация за трудови договори, годишни данъчни декларации и др.,
  • Агенция по вписванията – подаване на данни във връзка с промяна обстоятелства по фирма, подаване на годишни отчети /в случаите на ООД и ЕООД/, получаване на удостоверения,
  • НОИ – заявление за отпускане на пенсия и/или добавка и за преизчисляване на пенсията,
  • Агенция Митници – ако се внасят/изнасят стоки.

Пълен списък може да бъде открит на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Освен подаването и получаването на информация, намира и приложение при изпращане на заявления, жалби, сигнали. Когато разполагаме с електронен подпис можем да заверим документ и да го изпратим по електронната поща. Това може да ни бъде полезно и в комуникацията с потенциални и настоящи клиенти, включително и заверка на оферти, фактури и т.н. Също така има банки, които изискват наличие на електронен подпис за електронното си банкиране.

 Какво е важно при избора му

Ключовите моменти са:

  • Възможност за заявяване и получаване или да бъде бързо и наблизо. Добре е когато се работи без отложени срокове за обработване на заявки и услугата се предлата във възможно най-много локации.
  • Ясни условия на цената. Обичайно електронният подпис включва в себе си образно казано сертификат за сигурност (цифров ключ), карта и устройство-четец за картата. Сертификатът се плаща всяка година, картата на определен период, четецът би следвало да се заплаща еднократно.
  • Поддържани операционни системи – колкото повече, толкова по-добре. Това показва грижа от страна на предлагащия услугата да покрие възможно най-широк диапазон клиенти.
  • Достъпност на информацията на страницата на предлагащата услугата фирма. Важно е да можем лесно да разберем какво е това електронния подпис, как може да се заяви и колко ще ни струва, както и да се ориентираме за инсталирането му и къде можем да получим отговор на различни въпроси свързани с услугата.

Електронен подпис в България - Регистрирани доставчици на удостоверителни услуги