За електронните услуги - Електронен подпис, Електронно банкиране, Електронно администриране

За електронните услуги – Електронно банкиране

Миряна Пенкилер

Това е първият материал от серията за електронните услуги и той е посветен на електронното банкиране. В него ще се опитам да дам отговор на въпроса дали тази услуга може да бъде един от важните критерии за избор на обслужваща банка.

 Как си избираме банка, която да ни обслужва

Отговорите сигурно са много и различни. Ето някои причини – локация, познат служител, препоръка, добри условия… Аз бих добавила и – електронното банкиране. Използваме такова в семейния ни бизнес вече повече от 3 и половина години, и смело мога да заявя – спестяваме много време, усилие и ресурс имено благодарение на електронното банкиране! Затова и смятам, че то би следвало да бъде неразделен критерий за подбор на обслужваща банка.

 Кои банки имат електронно банкиране

Тук отговорът е много лесен. Всички лицензирани от БНБ банки, които оперират на територията на страната предоставят тази услуга на клиентите си. Пълен списък на банките с данни за тях, включително и адресите им в Интернет, може да се открие на страницата на Българската народна банка.

 На какво би следвало да обърнем внимание

Общо оправомощените да оперират на територията на страната ни банки са 28 – 22 са лицензирани в Република България, 6 са клонове на чуждестрани банки. Правя преглед на основните параметри на електронното банкиране на половината от тях:

Електронно банкиране - Банки, лицензирани в Република България и Клонове на чуждестранни банки в Република България

Сравнявала съм ги по няколко основни показателя:

  1. Наличие на електронно банкиране и негова демоверсия или клипчета,
  2. Приложения за мобилни устройства,
  3. Предпочитан инструмент за сигурност, и
  4. Други важни моменти.

До настоящия момент на проучването се отличават следните няколко тенденции:

1/ Всички банки предоставят услугата електронно банкиране на клиентите си, но не всички виждат смисъл в това предварително да показват функционалността на системата (на места за нея може да се правят догадки от инструкциите за работа). Това може да е важно за някой, който иска да знае дали ще има екран изпъстрен с менюта, подменюта и подпоменюта и без възможност са допълнителни настройки или ще работи с гъвкав десктоп, на който могат да се извеждат важни за конкретния потребител функционалности.

2/ Мобилните приложения са все още 50-на-50 – от 14 банки до момента – 7 имат такива, 7 нямат. Всяка една от банките със собствено мобилно приложение са с възможност за ползване на програмката на базирани на Android и iOS устройства. Приятно изненадват Банка ДСК с функционалност и при Windows 8 или Банка Пиреос България АД, които поддържат и достъп през браузъра на устройството. Все пак остава добра идея да не се доверяваме сляпо на тази информация, а да поискаме да ни бъде демонстрирано реално какви са възможностите на системата. При фирмените сметки е важно да се има достъп до бюджетните разплащания или покупко-продажбата на валута, а това понякога не е възможно от мобилните приложения.

3/ Предпочитаните инструменти за сигурност като цяло се препокриват – използване на токен устройства, цифрови сертификати, квалифициран електронен подпис или потвърждение със SMS.

Токен устройствата
могат да се използват само за нуждите на работа с конкретната банка. Ако използваме повече от една сметка на едно юридическо лице в една банка би следвало да попитаме дали с един токен/едно електронно банкиране можем да работим с повече от една сметка/фирма. Някои банки не позволяват това, а за някои клиенти това може да се превърне в неудобство.

Електронните подписи
имат и редица други приложения. Все пак лишават от известна гъвкавост – няма как да бъдат използвани на много и различни устройсва, тъй като изискват винаги инсталация. Някои банки упоменават използването на “удобрен за работа с банката КЕП” или от “сертифициран доставчик – следва да се проучва в подробности, тъй като крайния резултат може да се стори ограничаващ за някои клиенти.

Електронните сертификати
са най-стария метод за сигурност в онлайн-банкирането, който и до настоящия момент има своето приложение. Обичайно се преинсталира на някакъв период от време (1 или 2 години). Гъвкавостта на използването му зависи от личните ни предпочитания до каква степен сме склонни подобни сертификати да се съхраняват и използват на повече от един компютър. Не са приложими при мобилни устройства.

Банкирането с кодове, получени със SMS,
не бих използвала, защото, когато се правят преводи в големи обеми отнема много време. А и едно забавяне в системата, която разпраща кодовете – само може да направи процеса още по-дълъг.

Други варианти.
Искрено се изненадах, че все още има банки, които работят с т.нар. ТАН кодове (списък от кодове, които се използват за провеждане на транзакциите, а след изчерпването им се издава нов такъв). Не мога да си се представя с такова нещо под ръка в 2015-та година. Заинтересуваха ме “дисплей картите” на Българо-американска кредитна банка АД – нещо ново за нашия банков пазар.

4/Други важни моменти

Няма как да не отбележа банките, които са се погрижили онлайн системите им за банкиране да са достъпни чрез възможно най-голям брой браузъри – отличниците тук са Алианц Банк България АД (5 браузъра) и Първа инвестиционна банка АД (4 браузъра).  Или пък искрено да се учудя, че все още има такива, които изрично изискват само Microsoft-базирани системи – Обединена българска банка АД (или поне така става ясно от информацията на страницата им).

 Още няколко ключови момента в едно подобно проучване

По следните моменти не винаги еднозначно и директно може да се намери информация на страниците на банките, затова и следва да бъдат обект на допълнително изясняване.

  1. Какви са преференциите при използване на електронно банкиране – с колко са по-ниски таксите за превод или има ли някакви специални пакети за месечно обслужване на клиенти, които предимно използват онлайн системата за разплащане?
  2. Ако не ни интересува пълна функционалност на системата (активно потребление), има ли възможност за пасивно нейно използване – само за преглед на транзакции?
  3. Какво още мога да виждам в онлайн системата – дали имам достъп до всички използвани банкови продукти (кредити, карти, депозити) или само до разплащателните си сметки?
  4. Каква точно е процедурата по регистрация на е-банкирането, колко време отнема, в случая на пълномощници – какви точно документи се предоставят?

Когато се спрем на няколко определени банки и ни предстои да вземем окончателно решение (или дови вече сме взели такова) – би било чудесно, ако обслужващия ни банков служител отдели време и ни покаже системата. Дори за хората, които лесно се справят с различни програмни приложения, би било полезно да наблюдават някой друг не само как работи, но и разказва за нея. Ако му се получава гладко – това може да е добър знак, че тя наистина е направена интуитивно да води потребителя и с малко практика лесно да се привиква към нея. А това като че ли е най-важното – наистина онлайн банкирането да улеснява работата ни и да спестява време (и пари 😉 ).