Колко е важно да бъдеш малък?

Колко е важно да бъдеш малък?

Миряна Пенкилер

Често срещано е випускниците на висшите учебни заведения по света да мечтаят да работят за “големи и известни” компании. Все пак техните случаи се използват в учебниците по различни дисциплини, рекламите им са навсякъде по медиите и имената им са разпознаваеми. Още в университета се удивих от факта, че всъщност основен дял в икономиката имат не добре познатите големи фирми, а точно обратното – малките, средните и микро фирми.

Разпределението не е претърпяло развитие дори в годините на кризи, като се запазва и към настоящия момент. Съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ), броят на малките и средните предприятия през 2013 г. е 376 637, което представлява 99.8% от всички предприятия. Най-многобройни са микропредприятията със заети от 0 до 9 лица, чиито дял е 92.3% от всички предприятия. Следват малките предприятия със заети от 10 до 49 лица с дял 6.3% и средните предприятия със заети от 50 до 249 лица, или 1.2%. По-надолу следва, че “оборотът на МСП през 2013 г. е над 146 млрд. лв., или 68.4% от оборота на нефинансовите предприятия.”

Предприятията в България за 2013г.

Ето го перфектното обяснение колко е важно да бъдеш малък – малките сме почти 92% от общия брой фирми, опериращи на територията на Република България, и генерираме почти 70% от оборота на икономиката ни. Как да не се почувстваш голям и значим!

 

Източници: