Наемане на персонал - Как да намерим някой да върши работa

Наемане на персонал – Част 1

Миряна Пенкилер

Човек и добре да се труди сам, в даден момент може да му потрябва помощта на някой друг.

Наемане на персонал

Именно и на това ще бъде отделено внимание в този материал – какво да направим, за да можем да намерим правилния човек, с който бихме се сработили и развили бизнеса си. Ще се опитам да организирам процеса на наемане на персонал в няколко стъпки.

Наемане на персонал - Анализ от какво имам нуждаАНАЛИЗ ОТ КАКВО ИМАМ НУЖДА

Често се случва в малките фирми един човек да се занимава с повече разнородни неща. Затова и е изключително важно да си съставите списък със задачите, които ще стоят пред този ваш верен помощник. С вече готовия списък можете както да анализирате има ли все пак нещо, което можете да поемете вие самите, така и може да го финализирате, че това са приоритетите на бъдещия ви служител.

Наемане на персонал - Избор на медия за пускане на обяваИЗБОР НА МЕДИЯ ЗА ПУСКАНЕ НА ОБЯВА

В случая можете да направите 3 неща – да пуснете обява сред приятели и познати (т.е. устно, в и-мейл, в социалните мрежи да обясните кратичко, че търсите такъв-и-такъв човек) и/или да пуснете съвсем официална обява в наличните онлайн платформи или местна преса.

Помощ от приятел

Може наистина да ви свържат с подходящия човек. Ще имате някой, който да разпитате за кандидата – минало, отношение към работата, що за човек е. Самият кандидат може да чувства по-голяма отговорност, когато е бил препоръчан.

Някой може да иска много да вземете “неговия” човек, без той да има нужните качества. Или пък в един момент можете да се обърнете към някой и просто да кажете “тоя ти ми го натресе”. Все пак има риск от разваляне на взаимоотношения между трети лица.

Онлайн платформи

При използване на популярните такива, обявата ще достигне до огромен брой потребители. При публикуването на обявявата може да изберете или кандидатстване за нея през страницата или изпращане на документи на и-мейл – т.е. имате право на избор къде ще се събира информацията за кандидатите. Можете точно и изчерпателно да опишете какво търсите в бъдещия си служител. В допълнение, може и лично да се свържете с потенциален служител чрез социалните мрежи с кариерна насоченост.

Може да не успеете да се справите с “прецизирането” на информацията посредством наличните падащи менюта или възможностите за въвеждане на текст в дадени полета. Със сигурност ще има много кандидати, които са на светлинни години от търсеното от вас (винаги има хора, за които кандидатстването по обява за работа е нещо като вид хоби).

Местна преса/местни онлайн платформи
за обяви и новини

Ще бъде пределно ясно за кой географски район се търси човек.

Обемът на обявата сигурно ще е доста ограничен, като дори може да се заплаща публикацията (например във вестниците се плаща за подобен род съобщения). Може да няма конкретна информация до колко човека достига тази информация и дали би бил ефикасен този начин на публикуване на обявата.

 

Наемане на персонал

Наемане на персонал - Формулиране на обяватаФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯВАТА

Във всеки един от гореупоменатите случаи текста на обявата ще зависи от медията, в която ще се публикува. Все пак важно остава да бъде точно и ясно:

  • човек за каква работа се търси (нека бъде подробно описано, когато има тази възможност);
  • какъв ще бъде работния му ден;
  • какво ще бъде заплащането;
  • какви документи се очакват за кандидатстване, и
  • какъв е крайният срок за кандидатстване.

По ваше усмотрение може да добавите:

  • специфични изисквания за предходен опит;
  • изпитателен срок – ако се планира по-дълъг от заложения законово;
  • какъв е процеса на кандидатстване (например, да се отбележи, че след подбора по документи ще има интервю, изпит или каквото е планирано), и
  • в какъв срок следва да започне работа (би следвало да дадем поне 1 месец, защото ако кандидатът ни предпочете като нов работодател и трябва да предизвести настоящия си – това е срокът, от който може да има нужда).

Наемане на персонал - Получаване на кандидатуриПОЛУЧАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

С оглед на наличното време можем както да отсяваме кандидатите по реда на получаването на техните документи, така и да се заемем със задачата едва след като изтече крайния срок, който сме обявили. И в двата случая следва да въведем лично за себе си разграничението на хора, които изобщо “не стават” (очевидно нямат нужните опит и образование) и такива, които “стават” (притежават опит, образование и умения). Следващата стъпка логично е да се заемем с тези, които намираме за подходящи, дори да се опитаме да си направим своеобразна класация – т.е. да имаме ясна представата защо по документи единия кандидат има преимущества пред другия. След като сме отсяли хората, с които искаме да имаме последващ контакт – би следвало да ги информираме за това. В идеалния случай би следвало в рамките на максимум една седмица от изтичане на крайния срок за подаване на документи да сме готови със ситото и да се свържем както с одобрените за интервю кандидати, така и да разпратим съобщение до останалите. Това ще бъде признак на наличие на бизнес култура и добро отношение към всички кандидати.

Наемане на персонал