Планиране и организиране на работата ни

Планиране и организиране на работата ни – Част 1

Миряна Пенкилер

След поредицата за електронните услуги, ще отделя внимание на различните похвати, които могат да ни бъдат полезни при планиране и организиране на работата ни.

Да запиша или да не запиша – това е въпросът?

От няколко години насам интензитетът на работата ми се промени (за добро или за лошо) към по-висок. В материала “За мен и Мимибизландия” е отразено накратко с какво се занимавам в най-общи линии в семейната фирма. Дейностите и различните направления в тях са няколко и с напредването на времето имах все по-неотложна нужда да организирам работата си. Под организация в случая визирам планиране на текущи, периодични и дългосрочни задачи. Ето как еволюира опита ми и какво бих споделила за него.

 

Планиране и организиране на работата ни - Записки на листи

Записки на листи


Да, буквално на хвърчащи листи. Това беше много в началото, преди повече от 10 години, докато работата ми не беше толкова много. Естествено, че е неудобно – листите се губят, отлитат и трудно се редят в хронологичен ред.

 

Планиране и организиране на работата ни - Тефтер тетрадка

Тефтер/тетрадка


Реших, че ако листите са събрани на едно място – поне няма да се губят и ще са подредени хронолично според записването им. Също се оказа не особено добра идея, защото за записване на някаква важна информация краткосрочни задачи беше удачно (превърташ напред/назад няколко страници), докато с дългосрочните и периодичните вече се случваха пропуските. Записани неизвестно къде, неизвестно кога в тетрадката или изобщо забравени, че са записани – задачите всъщност оставаха несвършени.

 

Планиране и организиране на работата ни - Електронен календар на мобилен телефон

Електронен календар на мобилен телефон


Тъй като в предходния опит ми се губеха дългосрочните и периодични задачи – за тях реших да използвам електронния календар на мобилния си телефон. Благодарение на него имах напомнянки (личен превод на reminder от англ.) в определен ден и час за някаква задача. Основният недостатък се оказа това, че при първоначално въвеждане на периодичната напомнянка се задава единна дата и час. Което доведе до съобщения относително рано сутрин в почивни дни, както и съвсем чистосърдечно забравяне, че алармата е казала нещо в събота, а всъщност е трябвало да се свърши още в петък.

 

Планиране и организиране на работата ни - Приложения за мобилно устройство

Приложения за мобилно устройство


Усетих значителна разлика единствено в съставянето на списъци от задачи. Така и не можах да намеря как да прилагам едновременно функциите на календар за срещи и някакви дейности или просто записки. Отделно няма как да записвам на телефона си информация, докато всъщност говоря по него.

 

Планиране и организиране на работата ни - Електронен тефтер за записки на компютъра (програма за водене на бележки)

Електронен тефтер за записки на компютъра (програма за водене на бележки)


Мястото – неограничено, синхронизиране с мобилния телефон – бързо и лесно. Реших, че с това нововъдение нещата вече би следвало да сработят. С течение на времето обаче файловете и категориите ставаха все повече, информацията се трупаше и изискваше постоянно да преглеждам почти всичко, както за да открия текущо важните задачи, така и да се отърва от съдържанието, което вече не ми трябва. Уж електронното и достъпното всъщност се оказа трудно и отнемащо време.

 

Планиране и организиране на работата ни - Хартиен тефтер ежедневник

Хартиен тефтер ежедневник


И сега някой би възкликнал – ама, как така! 21-ви век сме, а ти пишеш на хартия. Подредих нещата хронологично правилно, за да може лесно да се проследи градацията на използваните технологии и какво всъщност доведе до завръщането към първоизточника. Склонна съм да вярвам, че наистина има смисъл точно в ежедневниците и до ден днешен. С оглед на всички умни и разумни електронни устройства, следваше те да започнат да изчезват като продукт, а това всъщност съвсем не е така. Значи хората все още ги използват и ги намират за практични и удобни в работата си. Всъщност за ежедневник ме замисли любимата ми сладкарка, Дария (ще разкажа за нея в “На нашата улица”). Когато имахме работна среща – тя извади точно хартиен ежедневник. Изпъстрен с информация, той даваше сигнал, че наистина й помага да организира работата си.

Днес моят ежедневник ми е верен приятел и сме неразделни. Имам възможност да записвам важна информация във всякакви моменти, да въвеждам периодични дейности, дори да отбелязвам такива за една или две години напред, да планирам ежедневието си. Включително и навременно да записвам идеите си за материали за Мимибизландия 😉

Планиране и организиране на работата ни