Планиране и организиране на работата ни

Планиране и организиране на работата ни

Миряна Пенкилер

След поредицата за електронните услуги, ще отделя внимание на различните похвати, които могат да ни бъдат полезни при организирането на работния процес.

 Част 1

Първата част ще посветя на отразяването на работните ни ангажименти – или различни начини за записване, анализ и планиране на дейностите с цел да ги осъществим и да не забравим важни моменти.

 Част 2

Втората част ще бъде отредена на организация на самия работен процес – как да се опитаме да се съсредоточим, за да можем да бъдем максимално ефективни.

 Част 3

В третата част ще обобщя информация от други източници (книги, статии) за постигане на ефективност в работата.