Първо число от месеца

Първо число от месеца

Миряна Пенкилер

Всяко първо число от месеца се будя с въпроса “платих ли фирмения интернет” и ясната мисъл, че всичко започва отначало. Когато ритъмът на живот до известна степен следва този на институции като банките или държавната администрация, някакси нормално започваш да възприемаш времето като моментите “1-во число на месеца”, “подаване на декларацията по ДДС”, “подаване на персонален регистър и плащане на данъци” и т.н. Ако нещо от току-що изброеното ви се струва непознато и непонятно – това е нормално. Една от целите на страницата е да се опита да разясни подобни понятията по достъпен начин. Често е трудно да се направи първата крачка към собствения бизнес или да се вземе решението да се задържи настощия, особено в България. Затова и малко информация и морална подкрепа никога не са излишни!

Когато дейността, с която сме заети, е в обхвата на т.нар. микропредприятия (Закон за малките и средни предприятия, чл. 3, ал. 1, Микропредприятия са тези, които имат: 1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души, и 2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.), много голяма е вероятността сами да отговаряме лично пред счетоводителя си за паричните потоци и документооборота. В зависимост от личните ни предпочитания и възможности можем както да имаме назначен такъв, така и да ползваме услугите на външен или счетоводна кантора. Ще отделя внимание и на това в някоя от следващите публикации.

Аз, счетоводителя и документи свързани с подаването на информация към държавни институции
Имено и със счетоводителката ни е свързана тази ясна мисъл на 1-во число от месеца. След този ден тя очаква от мен всички документи свързани с подаването на информация към държавни институции като Националната агенция по приходите (НАП), извлеченията за операции от обслужващите ни банки, фактурите за направени от фирмата ни разходи. Отделно й предоставяме и копията на издадените фактури, отчетите от касовите апарати, информация свързана с паричните и материални потоци от различните дейности на фирмата.

Когато е направена и фирмена регистрация по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС), 1-во число от месеца е още по-важен. Крайният срок за подаване на обобщената информация за ДДС и плащането на данъка (ако е дължим такъв за предходния отчетен период) е 14-то число от месеца. Понякога и календарът не е наша страна, с повече почивни или празнични дни точно в началото на месеца.

И ето, дори на 1-ви януари тази година, аз се събудих с тази ясна мисъл, че започва нов месец и предстои да се случат гореописаните неща. Какво да се прави, може би вече мога да нарека това “рутина на работа”. Та, ще ви разказвам за тази своя “рутина на работа” с надеждата, че това ще накара повече сред вас да повярват, че има смисъл да създаваме нещо тук и сега, в България!

Пожелавам ви успешна 2015-та година, изпълнена с много вдъхновения и дръзновения!