За цифрите и формулярите или как да се води счетоводство

За цифрите и формулярите или как да се води счетоводство

Миряна Пенкилер

Едно от важните (и сложни) неща за повечето начинаещи в даден бизнес е решението как ще се случва счетоводството в една фирма. И въпреки че широкоразпространеното виждане за него е, че това е онази част от работата, която е за плащане на данъци и осигуровки, всъщност имено счетоводството е източник на много и важна информация за дейността на една фирма. То би следвало да се използва както за анализ на настоящето, така и за планиране на бъдещето. То е активен елемент от дейността на фирмата, а не просто пасивен такъв.

За цифрите и формулярите или как да се води счетоводство

Факт е, че със счетоводство не може да се захване всеки, особено ако няма предшестващ опит в работа, която да включва пряко сътрудничество със счетоводител или да е било част от образованието му. Затова и е по-добра идея да се доверим на някой, който вече има опит в тази насока. Вариантите пред един начинаещ бизнес могат да бъдат няколко.

Легенда

Добри страни 

Не толкова добри страни 

За кого е подходящо

 Счетоводна къща

Там работят определен брой счетоводители. Как организират работата си клиента не би следвало да го интересува. За него е важно да получава адекватна услуга.

 Работят екип специалисти, които взети заедно имат много практичен опит. Това може да помогне в определени ситуации.

 Цените могат да бъдат по-ниски. Счетоводната къща разполага с необходимите технически средства (компютри, принтери, електронен подпис, специализиран софтуер), като те се използват за благото на всички клиенти на фирмата.

 Счетоводната фирма има задължение да обучава кадрите си, както и да им предоставя достъп до най-актуалната информация за нуждите на работата им.

 Счетоводните къщи в повечето случаи имат изграден модел на работа със срокове за обработка на документите на различните фирми-клиенти. Може да не са винаги на разположение да обърнат внимание на конкретно питане или придвижване на даден документ.

 Дейности, при които има равномерен документооборот в определен обем, назначени служители и фирмата е регистрирана по ЗДДС.

 Счетоводител на граждански договор

Това могат да бъдат счетоводители, които отделно от основната си работа, могат да поемат ангажимент да водят счетоводство на неголеми фирми с не особено голям документооборот

 Такива счетоводители не могат да поемат много клиенти. Би следвало да са си преценили възможностите и клиента да получава персонално внимание.

 Ако имате по-специфичен бизнес и счетоводителят има опит точно в него, това наистина ще бъде от ползва за дейността ви.

 Цените би следвало да са приемливи.

 Ако счетоводителят работи в друга фирма на пълен/непълен работен ден, там следва да се грижат за добрата информираност на счетоводителят си, което е бонус за клиентите в допълнителната му практика.

 Счетоводителят може и да не разполага с персонален компютър, принтер и електронен подпис. Може да се окаже, че може да ви води счетоводството само на хартия и на собственика на бизнеса да му се налага сам да носи определени документи до различните институции.

 Такъв счетоводител не е на разположение в нормалното работно време, когато е назначен на трудов договор в друга фирма.

 Фирми, които са от т.нар. патентни дейности, нямат назначени служители или са малък брой и не са регистрирани по ЗДДС.

 Счетоводител на трудов договор

Това е назначен във фирмата счетоводител.

 Това си е счетоводител, който работи на пълен/непълен работен ден във фирмата и е на разположение през работно време.

 Имайки достъп до подобен кадър в бизнеса си, собствениците имат достъп до актуална и текуща информация за документооборота в дейността.

 Важно е да се прецени дали може да се заделят средства за заплата на счетоводител на пълен/непълен работен ден.

 Налага инвестиция в нужните технически средства, както и информационни материали.

 Бизнеси, които включват разнородна по вид дейност или производства, с назначени служители и регистрирани по ЗДДС.

 

Горепосочената информация е по-скоро с ориентировъчен характер. Това е като кратко обобщение какви са най-често срещаните варианти и кога са приложими. В повечето случаи наистина зависи от спецификата на работата, документооборота, регистрацията по ЗДДС и назначените служители. Договорка може да се постигне и при трите варианта, особено когато собственика на бизнеса и счетоводителя намират това за удачно и удовлетворяващо и двете страни. С навлизането в дебрите и спецификата на дадена работа, един собственик би следвало да осъзнава осезаемата нужда да използва адекватно счетоводните данни за анализ и планиране работата на фирмата си. А с осъзнаването на нуждата, може да се промени и подхода към счетоводството, който винаги може да бъде подобрен, ако настоящия вариант просто не отговаря на изискванията ни.