За едно неприето уведомление (по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)

Как обърках едно уведомление

Миряна Приключения

Когато се назначава/освобождава служител от фирма се подава т.нар. Уведомление ПП. В него се вписват обстоятелствата, данни за работодателя и служителя. Тази информация се вписва в специално разработения за целта програмен продукт на НАП, който се смъква от страницата им. След като се формира файл за предаване, той се подава посредством онлайн системата на агенцията посредством електронен подпис. При прието уведомление се издава справка, която се прилага към трудовия договор.

Ето, очевидно познавам процедурата. Минавала съм през нея доста пъти и съм уверена, че уж знам какво правя. Да, ама не и този път. Преди месец назначихме и сестра ми в семейната фирма (отбелязвам с “и”, защото там сме също така и аз, и съпруга ми). Та, пиша аз уведомлението, подавам, получавам справка, която даже разпечатвам и прилежно прилагам в папката с текущи документи чакащи реда си да стигнат до счетодовителката. Без да погледна обаче. Месец по-късно счетодовителката вижда, че всъщност в справката е отбелязано, че уведомлението не е прието.

Чудесно! Дошло е време за формиране на заплати, начисляване на данъци и осигуровки… а сестра ми официално не е назначена! Какво да правим? Първата мисъл беше – да се обадим на една позната в НАП! Нали е позната, все ще “помогне” нещо… Огромна грешка – директно ни обясниха, “че нямало какво да се направи”, да сме подавали наново и да пишем пак договор. Обезсърчена започвам да пиша ново уведомление и секунди преди да го подам в страницата на НАП забелязвам съобщение, че онлайн системата не може да се използва в два случая: когато закъсняваш с уведомлението и когато подаваш коригирано такова.

Логично! Все би трябвало да има някакъв изход от подобна ситуация! В крайна сметка не можеш да кажеш на един служител, “малко сме ти объркали справката, ама ще те назначим от следващия месец”. Звъня на централата на НАП и оператора надлежно ми обяснява, че преди да им занеса корекция – трябва да получа протокол от Инспекцията по труда. Звъня на местното им подразделение и ми обясняват, че трябва да подготвя няколко документа и да им ги занеса. Нося ги на следващия ден. Оформям и искане, подавам и очаквам отговор в рамките на 7 дни. Получих го още на следващия ден и отидох да си го взема. След това го подадох в НАП като ново уведомление и сестра ми официално-официално ще си е назначена!

Изводите от ситуацията лично за мен са, че ще продължа да си повтарям как следва да проверявам всеки документ, който е свързан с подобни операции и че не винаги “познатите” могат да помогнат по същество. Никак не заболя от двата проведени телефонни разговора със служителите на НАП и Инспекцията по труда, пък и не случайно са казали хората, че “с питане и до Цариград се стига”!