Искам в телевизията! Корупция или липса на професионализъм?

Искам в телевизията! Корупция или липса на професионализъм?

Миряна Приключения

Вчера, 10.06.2015, се свързах с екипа на TV7. Поводът беше участието на бизнесмен в сутрешния им блок предходния ден. Направеното от него изложение, както и подхода на медията към въпроса бяха непрофесионални и некоректни. Затова с баща ми и сестра ми решихме, че този път просто няма да се крием като щрауси в пясъка, а ще изразим мнение – както в интернет пространството, така и с писмо до ТВ СЕДЕМ ЕАД, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Ето и малко подробности:

Две от направленията в семейния ни бизнес са пункта за периодични технически прегледи и производството на оборудване за такива пунктове. И двете дейности са факт от 1998-ма година. За тези 17 години пунктът ни порастна – от II-ра стана III-та категория, а производството се разви до ниво почти пълно оборудване на пунктове само с изделия наша собствена разработка. Отделно, за тези 17 години, баща ми е взел участие във всяка работна група, касаеща законодателството за тази дейност – от времето на работните групи на ДАИ и Министерство на транспорта, до тези на Изпълнителна агенция “Автомобилна админстрация” и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В момента четем новата директива за техническите прегледи на превозните средства и очакваме поканата си за работна група в края на месец юни.

Мога смело да заявя, че имаме задълбочени познания по материята и от години работим за това да се сближават гледните точки на управляващи и бранш. Специално създадохме Дружество по ЗЗД “Сдружение на ППТП и АС”, което в момента има 48 члена – пунктове от цялата страна. Неговите цели са както да партнира на държавата при установяване на законови разпоредби, така и да защитава представителите на бизнеса. Работим рамо до рамо с ИА “АА” от въвеждането в действие на новата Наредба Н-32 за пунктовете за периодични технически прегледи, влязла в сила от 01.01.2012.


 Един прекрасен ден се случва това. >>


За случая се знае в нашите среди, все пак датира от месец март настоящата година. Никой обаче и не обръща внимание, защото с действаща повече от 3 години наредба – правилата на играта са ясни. В този ред на мисли, познавам собственици на пункт, които вече година и два месеца не могат да започнат работа, точно поради липса на адекватен документ за сградния фонд; както и други, които изчакваха процедура в няколко министерства, за да направят така, че да разполагат с разрешение за ползване преди да подадат документи за разрешение за дейността. За всички нас, които работим в тази сфера и четем (и разбираме) нормативните документи обуславящи я – случаят е просто прозаична обида на някой, който не разбира как така има правила и те следва да се спазват.

Появата на въпросния господин в студиото на телевизия обаче подава грешен сигнал към цялото общество. За мен е логично преди да поканиш някакъв гост в предаване от сутрешния праймтайм да проучиш историята му, да се запознаеш с материята – а ако не можеш да я разбереш, да потърсиш някой, който да ти помогне с нея. С оглед на изложените от мен факти по-горе и предоставеното медийно време на недоволния собственик на пункт – оставям на вас да прецените колко време е отделено за предварителна подготовка на присъствието на този гост в студиото. Черешката на тортата е и гръмкото заглавие, с което е поместен материала на страницата на телевизията.

Със сестра ми намерихме своя начин да споделим адекватна гледна точка по случая:


 Ето и писмото, изготвено от мен до гореуказаните лица. >>


Ще завърша с това, че държавата не е враг на бизнеса. Тя има едни и същи изисквания към всички собственици на пунктове. Неразбирането и нежеланието да се съобразяваш с тези изисквания не е повод за медийни изяви. Нека преди да сигнализираме на медиите – наистина се опитаме да вникнем и разберем същината на дадена тематика. Нека и медиите, преди да дават гласност на всеки пожелал да се покаже по телевизията просто да проучват случаите. Все пак въвеждането в заблуждение на обществеността и изкривяването на истината не са от полза никому.